Sociaal Notariaat

Wilsbekwaamheid, bewind, mentorschap, curatele en levenstestament

Ben je ouder dan 18 jaar? Dan mag je over veel dingen een eigen beslissing nemen. Je mag zelf keuzes maken en zelf bepalen wat je doet. 

Wil je een beslissing goed nemen? Dan moet je genoeg informatie hebben. Je moet de voordelen en nadelen goed snappen. En je moet begrijpen wat de gevolgen van je keuze kunnen zijn. Dat noemen we wilsbekwaamheid. Sommige mensen vinden dat moeilijk. Door een verstandelijke handicap, door verslavingen, of door een ziekte of als je dement wordt.

Je kunt regelen dat dan iemand anders namens jou beslissingen mag nemen. Er zijn een paar maatregelen die je via de rechter moet aanvragen. Dat zijn bewind, mentorschap en curatele. De rechter beslist dan wie jou gaat helpen.

Bewind: dan is er iemand die jou helpt bij je beslissingen over geldzaken (je bankrekening, je huis, je spullen, je schulden).

Mentorschap: dan is er iemand die jou helpt met beslissingen over jou persoonlijk en over je gezondheid (gesprekken met een dokter, behandelplannen, beslissingen over waar je woont).

Curatele: dan helpt iemand jou op alle onderwerpen, geldzaken en persoonlijke zaken en je gezondheid.

Wil je niet dat de rechter beslist wie dit gaat doen? Dan kun je zelf iemand aanwijzen in een volmacht, ook wel levenstestament genoemd.

Stel dat je bijvoorbeeld met één van je twee kinderen niet zo’n goed contact hebt, dan kun je zelf je andere kind aanwijzen om dit allemaal voor je regelen. Dat doe je in een levenstestament.

Of krijg hulp bij...

Relaties, trouwen, samenwonen

Wie krijgt jouw bankrekening en je spullen als je doodgaat? Wie krijgt dan jouw nabestaandenpensioen?

Voogdij, erkenning en gezag van kinderen

Als je een kind krijgt, verandert er heel veel voor jou en je partner. Je krijgt veel nieuwe taken als ouder. Je moet goed voor je kind zorgen. Maar wie is de ouder van het kind? In ieder geval de moeder.

Testament

Is een testament wel nodig voor mij? Ik heb alleen maar wat spullen, een huurhuis en een beetje spaargeld op mijn rekening.

(schulden) erven

Ga je dood, dan bepaalt de wet of je testament wie je erfgenamen zijn. Als erfgenaam erf je (een deel van) de bezittingen van iemand, maar ook diens schulden als die er zijn