Sociaal Notariaat

Relaties, Trouwen, Samenwonen

Wie krijgt jouw bankrekening en je spullen als je doodgaat? Wie krijgt dan jouw nabestaandenpensioen?

Als je gaat samenwonen met je vriend of vriendin, wie betaalt dan alle kosten van de boodschappen, huur, verzekeringen?

En hoe gaat het als je onverhoopt uit elkaar gaat?

Wie heeft er iets te zeggen over de kinderen, als je bij elkaar bent maar ook als je uit elkaar gaat?

Met deze vragen kunnen we je helpen. We leggen het verschil uit tussen trouwen, geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract. Het is belangrijk te weten hoe het zit. Wist je dat als één van jullie doodgaat je niks van elkaar krijgt als je niks regelt? Ook je pensioen vervalt meestal. Kom langs, dan vertellen we je hoe het in elkaar zit en je kunt alles vragen wat je nog niet weet. Heel veel kun je gratis of heel goedkoop regelen.

Of krijg hulp bij...

Wilsbekwaamheid, bewind, mentorschap, curatele en levenstestament

Ben je ouder dan 18 jaar? Dan mag je over veel dingen een eigen beslissing nemen. Je mag zelf keuzes..

Voogdij, erkenning en gezag van kinderen

Als je een kind krijgt, verandert er heel veel voor jou en je partner. Je krijgt veel nieuwe taken als ouder. Je moet goed voor je kind zorgen. Maar wie is de ouder van het kind? In ieder geval de moeder.

Testament

Is een testament wel nodig voor mij? Ik heb alleen maar wat spullen, een huurhuis en een beetje spaargeld op mijn rekening.

(schulden) erven

Ga je dood, dan bepaalt de wet of je testament wie je erfgenamen zijn. Als erfgenaam erf je (een deel van) de bezittingen van iemand, maar ook diens schulden als die er zijn