Sociaal Notariaat

Testament

Is een testament wel nodig voor mij? Ik heb alleen maar wat spullen, een huurhuis en een beetje spaargeld op mijn rekening.

Ja! Soms is de wet niet genoeg en is het toch slim om een testament te maken. Ik geef een paar voorbeelden:

  • je bent samen met iemand maar je bent niet getrouwd of er is geen geregistreerd partnerschap en je hebt kinderen; je kinderen zijn dan volgens de wet je erfgenamen en niet je partner. Die kunnen dus als je dood bent jouw spullen uit het huis halen en je bankrekening leegmaken. Je partner krijgt niks. Dat kun je anders regelen in een testament.

  • je hebt geen kinderen, geen partner, wel wat geld en wat spullen. Met je familie heb je geen contact. In een testament kun je wat je hebt na je dood aan iemand geven die goed voor je is, aan een paar lieve familieleden of bijvoorbeeld aan een goed doel. Als je niks doet en je hebt een grote familie gaat alles wat je hebt op aan het uitzoeken van de erfgenamen en de kosten van de gemeente enzovoorts.

  • je hebt bijvoorbeeld twee kinderen en geen contact met het ene kind. Ook als je niet veel geld hebt, kun je in een testament iets regelen zodat jij en je andere kind geen zorgen hoeven te hebben dat er ruzie komt na jouw dood of dat je kind plotseling wel opduikt en al je spullen uit je huis haalt.

  • Zo zijn er nog heel veel voorbeelden te verzinnen. In de loop van de tijd zal ik nog meer op de website zetten en je kunt ook naar de vertelmiddagen komen om meer erover te weten te komen.

Of krijg hulp bij...

Relaties, trouwen, samenwonen

Wie krijgt jouw bankrekening en je spullen als je doodgaat? Wie krijgt dan jouw nabestaandenpensioen?

Wilsbekwaamheid, bewind, mentorschap, curatele en levenstestament

Ben je ouder dan 18 jaar? Dan mag je over veel dingen een eigen beslissing nemen. Je mag zelf keuzes..

Voogdij, erkenning en gezag van kinderen

Als je een kind krijgt, verandert er heel veel voor jou en je partner. Je krijgt veel nieuwe taken als ouder. Je moet goed voor je kind zorgen. Maar wie is de ouder van het kind? In ieder geval de moeder.

(schulden) erven

Ga je dood, dan bepaalt de wet of je testament wie je erfgenamen zijn. Als erfgenaam erf je (een deel van) de bezittingen van iemand, maar ook diens schulden als die er zijn