Sociaal Notariaat

Voogdij, erkenning en gezag van kinderen

Erkenning
Als je een kind krijgt, verandert er heel veel voor jou en je partner. Je krijgt veel nieuwe taken als ouder. Je moet goed voor je kind zorgen. Maar wie is de ouder van het kind? In ieder geval de moeder.
Maar wie nog meer?
Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap en krijgt je partner een kind? Dan hoef je het kind niet te erkennen. Je bent dan au-tomatisch de juridische vader. Ook als je niet de biologische vader van het kind bent. Als er twee moeders zijn, gelden speciale regels.

Gezag
Erken je als niet getrouwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijg je sinds 1 januari 2023 automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. Er zijn uitzonderingen. Voor de kinderen die al eerder erkend zijn, geldt dit niet en moet je nog apart het gezamenlijk gezag aanvragen.
Klik hier voor meer informatie.

Voogdij
Het komt gelukkig maar weinig voor, je moet er ook niet aan denken dat het gebeurt, maar helaas overlijden soms de beide ouders van een kind, voordat het kind 18 jaar is. Dan benoemt de rechter een voogd. Je kunt van tevoren zelf een voogd aanwijzen. Dat kan in een testament, maar het kan ook heel eenvoudig en gratis via www. rechtspraak.nl met je DigiD. Let wel op: het is verstandig om maar 1 voogd aan te wijzen. Als er 2 voogden zijn, kunnen er bepaalde uitkeringen en wezenpensioenen voor de kinderen vervallen.

Of krijg hulp bij...

Relaties, trouwen, samenwonen

Wie krijgt jouw bankrekening en je spullen als je doodgaat? Wie krijgt dan jouw nabestaandenpensioen?

Wilsbekwaamheid, bewind, mentorschap, curatele en levenstestament

Ben je ouder dan 18 jaar? Dan mag je over veel dingen een eigen beslissing nemen. Je mag zelf keuzes..

Testament

Is een testament wel nodig voor mij? Ik heb alleen maar wat spullen, een huurhuis en een beetje spaargeld op mijn rekening.

(schulden) erven

Ga je dood, dan bepaalt de wet of je testament wie je erfgenamen zijn. Als erfgenaam erf je (een deel van) de bezittingen van iemand, maar ook diens schulden als die er zijn