Sociaal Notariaat

Den Bosch, 23 februari 2023

Sociaal Notariaat Den Bosch van start

Op woensdag 8 maart opent Sociaal Notariaat Den Bosch zijn deuren. Het biedt mensen in Den Bosch laagdrempelig en gratis advies over zaken rond leven, liefde, dood en bezit.

Bij het begrip ‘notarisbezoek’ deinzen veel mensen terug. De vrees: het is deftig, duur en ingewikkeld. Vooral mensen met weinig geld of opleiding kloppen minder snel bij een notaris aan. Jammer, vindt Yvonne Vleeshouwers, die zelfs sinds 2012 notaris is: “Want iedereen heeft recht heeft op duidelijkheid over zaken die heel belangrijk voor je leven zijn.” Denk bijvoorbeeld aan mensen die niks geregeld hebben in hun relatie terwijl ze wel kinderen hebben. Of mensen met een kleine bankrekening en wat inboedel die toch in een testament iets willen regelen voor na hun dood, omdat de wettelijke regeling niet goed aansluit bij hun wensen. Of denk aan mensen die erven van iemand die alleen maar schulden had; wat moet je dan doen? Wat te doen als je ouders gaan
dementeren en er moet van alles geregeld worden, maar je hebt geen contact met de andere kinderen?

Om die mensen ook te helpen gaat ze Sociaal Notariaat Den Bosch beginnen. Iedereen die in de gemeente Den Bosch woont kan er gratis adviezen krijgen over samenwonen, trouwen of scheiden, maar ook over voogdij, het maken van een testament of over een erfenis. Er is een stichting opgericht om mensen die het echt niet kunnen betalen en toch een akte nodig hebben, ook
financieel te kunnen helpen. 

Inloopspreekuur
Sociaal Notariaat Den Bosch houdt elke dinsdag een gratis inloopspreekuur van 13.30 tot 14.30 uur in Wijkplein De Kiek aan de Dageraadsweg 39 in Den Bosch. Je kunt er zonder afspraak binnenlopen. Als een advies meer tijd kost, kan een afspraak worden gemaakt. Je kunt ook een mail sturen naar denbosch@sociaalnotariaat.nl. 

Vertelmiddagen
Eén keer per maand is er, ook op dinsdagmiddag, een Vertelmiddag. Vanaf 14.30 uur geeft Yvonne Vleeshouwers op een makkelijke manier uitleg over een speciaal onderwerp – van wat te doen als je partner dement wordt tot schulden erven. Toegang is gratis, iedereen is welkom. Op www.sociaalnotariaat.nl staan alle data en onderwerpen. De eerste Vertelmiddag is op dinsdag 21
maart over alles rondom het regelen van zaken rondom je relatie. 

Feestelijke opening
Sociaal Notariaat Den Bosch gelooft in gelijke rechten en kansen voor iedereen. Dat is een extra reden om de start van dit initiatief feestelijk te vieren. Op woensdag 8 maart om 14.30 uur zijn belangstellenden welkom in Wijkcentrum De Kiek, Dageraadsweg 39 in Den Bosch.

–––––
Noot aan redactie
Voor extra informatie en/of beeldmateriaal: Yvonne Vleeshouwers, 06 – 10925911


Download Persbericht